Activiteiten

Het Verwijzersplatform ondersteunt de erkende multidisciplinaire teams (MDT) om hun opdracht van multidisciplinaire evaluatie en indicatiestelling op een kwaliteitsvolle, toegankelijke en rechtvaardige wijze op te nemen.  Het doel daarbij is om als deskundige en onafhankelijke teams personen met een (vermoeden van) handicap toe te leiden tot passende ondersteuning.

CONTACT

Verwijzersplatform vzw
Erkend en gesubsidieerd door VAPH
Marleen Machielsen

Verantwoordelijke administratie & communicatie
tel: +32 375 35 35
info@verwijzersplatform.be
www.verwijzersplatform.be